14.11.2018
comedy

Jak rozpętałem II wojnę światową [How I Unleashed World War II] Część I: Ucieczka (Part I: The escape) 1970, dir. Tadeusz Chmielewski, war/comedyhistory, Poland, 82 min, VO ENG subtitles